© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Sobiesciana   Sobiesciana   |   11.05.2015

Brama triumfalna na cześć króla Polski Jana III Sobieskiego wzniesiona z okazji jego wjazdu do Gdańska

Rycina przedstawia bramę ustawioną przed siedzibą królewską przy Długim Targu 3 w Gdańsku z okazji przybycia pary królewskiej do Gdańska 1 sierpnia 1677 roku. Brama miała formę pawilonowego, zgeometryzowanego portyku. Składała się z czterech symetrycznie rozmieszczonych portali arkadowych, flankowanych kolumnami stojącymi na wysokich cokołach. Baldachimowa budowla łuku zwieńczona była czterema girlandami, podtrzymywanymi przez uskrzydloną postać alegorii Sławy. Nad trzema arkadami łuku umieszczone były  popiersia królów poprzedników: Władysława IV, Jana Kazimierza i Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Nad centralną arkadą stało popiersie Jana III Sobieskiego. W centrum łuku heraldyczny orzeł podtrzymywał w dziobie  banderolę z gratulacyjnym napisem: Niech Bóg powiększy twe państwo i lata panowania. Cnoty króla, męstwo i mądrość, personifikowały alegoryczne figury Marsa i Pallas Ateny. Program gloryfikacji władcy dopełniały umieszczone na płycinach cokołów malowidła.