© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   08.05.2024

Budowa podpory pod winorośl w ogrodach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720), pn.: Budowa podpory pod winorośl w ogrodach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Znak sprawy: DAS.2402.2.1.MŻ.2024

Termin składania ofert: do dnia 20 maja 2024 r. do godz. 12:00 do dnia 3 czerwca 2024 r. do godz. 12:00. do dnia 6 czerwca 2024 r. do godz. 12:00. 

Miejsce składania:mzolnierczuk@muzeum-wilanow.pl

opublikowano 21.05.2024 r.

opublikowano 29.05.2024 r.