© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   21.12.2020

Budowa serwisu internetowego z multiwyszukiwarką cyfrowych zbiorów muzeów – prace w 2020 r.

Jednym z kluczowych efektów projektu „www.muzeach”  będzie dwujęzyczna strona internetowa dostępna pod dwoma adresami: www.wmuzeach.pl (wersja polskojęzyczna) i www.inmuseums.pl (wersja angielskojęzyczna). Witryna pozwoli na prezentację oraz przeszukiwanie cyfrowych kolekcji udostępnionych przez: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie i Muzeum – Zamek w Łańcucie. Projekt zakłada prezentację łącznie ok. 10 tys. obiektów pochodzących z pięciu wyżej wymienionych placówek. Strona da możliwość dołączenia do zasobu zbiorów kolejnych instytucji zainteresowanych wspólnym sposobem prezentacji, świadomych wartości badawczych i popularyzatorskich, stworzonych przez nowoczesny sposób przedstawienia dóbr kultury.

Z duchem czasu

Wszystkie materiały wprowadzane na stronę internetową zostaną profesjonalnie przygotowane. Karty obiektów muzealnych zostaną opatrzone danymi ewidencyjnymi, opisem popularyzatorskim oraz wizerunkiem w postaci fotografii dokumentacyjnej. Wybrane obiekty będą również zilustrowane za pomocą innych zaawansowanych technik digitalizacji, zaprezentowane będą m.in. fotografie gigapixelowe, modele 3D i RTI. W serwisie znajdzie się także ponad 20 ścieżek edukacyjnych, które w nieoczywisty, a czasem nawet zaskakujący sposób połączą wybrane zasoby wszystkich partnerów projektu. Stworzone ścieżki zostaną także opatrzone propozycjami ćwiczeń do bezpłatnego wykorzystania, np. w ramach lekcji szkolnych.

Muzeum otwarte dla każdego

Projektwww.muzeach” jest równocześnie wyzwaniem i przygodą. Serwis internetowy z multiwyszukiwarką połączy to, co zabytkowe, z najnowszymi technologiami. W digitalizacji kolejnych dzieł sztuki przyświecają nam wartości takie jak: otwartość kolekcji muzealnych jako dobra wspólnego całego społeczeństwa, równy i swobodny dostęp do kultury, wiedzy, treści i danych oraz wsłuchiwanie się w potrzeby użytkowników, projektowanie skoncentrowane na ich potrzebach. Dążymy do inkluzywności, chcemy ułatwić dostęp do zabytków oraz sprawić, że sztuka stanie się obecna w codziennym życiu.

Funkcjonalność

Ze stworzonych w ramach projektu stron internetowych (w wersji polskiej i angielskiej) będzie można korzystać bez logowania. Wchodząc w witrynę, użytkownik będzie mógł m.in.:

 • przeglądać kolekcje z kartami obiektów oraz ścieżki edukacyjne,
 • przeglądać i eksportować na swój komputer ćwiczenia i wyzwania dołączone do ścieżek edukacyjnych,
 • przeglądać i zapisywać na prywatnym komputerze fotografie dokumentacyjne w wysokiej rozdzielczości i różnego formatu (fotografie dokumentacyjne w formacie TIF, fotografie gigapixelowe, modele 3D w FBX, obrazy RTI), wedle wyrażonej przez właściciela dokumentacji zgody,
 • założyć własne konto, korzystając z istniejącego profilu na portalach społecznościowych (np. Facebook i Google),
 • udostępniać swoje ulubione obiekty, ścieżki edukacyjne i kategorie kolekcje na portalach takich jak: Facebook, Twitter, Pinterest.

Zarejestrowani i zalogowani użytkownicy oprócz wyżej wymienionych możliwości, dostaną szereg dodatkowych funkcji m.in.:

 • dodawanie/usuwanie obiektów, kategorii kolekcji i ścieżek edukacyjnych do ulubionych,
 • tworzenie/edytowanie/usuwanie własnych kategorii kolekcji z wcześniej polubionych zasobów,
 • dodawanie/edytowanie/usuwanie notatek do obiektów (kart obiektów), kategorii kolekcji oraz ścieżek edukacyjnych.

Prosto do celu

Tworzenie serwisu www.wmuzeach.pl rozpoczęło się 28 września 2020 r. Prace związane z jego uruchomieniem powinny trwać około 10 miesięcy. Możemy wydzielić trzy najważniejsze etapy projektu:

 • stworzenie identyfikacji wizualnej projektu,
 • budowa dwujęzycznej strony internetowej z systemem do zarządzania treścią – w tym prowadzone w dwóch turach badania jakościowe z udziałem użytkowników oraz zewnętrzny audyt dostępności cyfrowej,
 • 36-miesięczna gwarancja jakości na prawidłowe działanie serwisu.

W ciągu wspomnianych 10 miesięcy przewidziano pięć tzw. kamieni milowych. W grudniu 2020 r. został osiągnięty pierwszy kamień milowy – oddanie księgi identyfikacji wizualnej oraz interaktywnego prototypu serwisu, gotowego do przeprowadzenia pierwszej tury badań jakościowych z udziałem użytkowników.

Więcej informacji o projekcie: www.wmuzeach.pl

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowe w Lublinie (dawniej Muzeum Lubelskie w Lublinie), Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum – Zamek w Łańcucie
Całkowity koszt projektu: 12 172 215,58 zł
Kwota dofinansowania: 9 247 929,94 zł

POPC