© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   14.05.2019

Budowa strony z multiwyszukiwarką w ramach projektu „www.muzeach”

Jednym z kluczowych efektów projektu „www.muzeach”  będzie strona internetowa z multiwyszukiwarką odstępna na: www.muzeach.pl. Pozwoli ona na prezentację i przeszukiwanie zbiorów obiektów udostępnionych przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowego w Lublinie, Muzeum Narodowego w Szczecinie i Muzeum – Zamku w Łańcucie. Karty obiektów muzealnych zostaną opatrzone danymi ewidencyjnymi, opisem popularyzatorskim oraz wizerunkiem w postaci fotografii. Wybrane obiekty będą również zilustrowane za pomocą modeli 3D i innych zaawansowanych technologii (m.in. RTI i Gigapixel). Najważniejsze funkcje, z których będą mogli korzystać użytkownicy, to:

  • możliwość logowania się za pomocą portali społecznościowych;
  • wyszukiwanie obiektów według złożonych kryteriów i możliwość ich zapamiętywania;
  • tworzenie własnych kolekcji;
  • informowanie o nowych obiektach w zapamiętanych kryteriach wyszukiwania;
  • dodawanie własnych notatek do obiektów i kolekcji;
  • eksportowanie list obiektów do plików PDF i CSV.

Projekt zakłada prezentację łącznie ok. 10 tys. obiektów pochodzących z pięciu muzeów!
Możliwe będzie również dołączenie do zasobu zbiorów kolejnych instytucji zainteresowanych wspólnym sposobem prezentacji, świadomych wartości badawczych i popularyzatorskich, które stwarza taki sposób przedstawienia dóbr kultury. Strona będzie dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

POPC