© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   14.03.2022

Budowa systemu informacji przestrzennej w Muzeum-Zamku w Łańcucie


Prace nad geoportalem Muzeum-Zamku w Łańcucie dobiegają końca. Odwiedzający zmodernizowaną stronę internetową będą mieli dostęp do map obrazujących Zamek i jego wnętrza wraz z całym otoczeniem.

Kilka faktów

System Informacji Przestrzennej GIS gromadzi, przechowuje i udostępnia dane o zasobach muzealnych. Inspiracją Muzeum-Zamku w Łańcucie do wykorzystania GIS były działania Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Najpierw wykonano dokładną dokumentację pomiarową terenu, która pozwoliła na pozyskanie i uaktualnienie mapy zasadniczej. Następnie naniesione zostały na nią dane dotyczące szaty roślinnej zamkowego parku. Mapy łańcuckiego geoportalu to jednak nie tylko sam Zamek, ale również inne cenne historycznie obiekty – Stajnia, Wozownia, Maneż, Ujeżdżalnia, Storczykarnia, Budynek Ogrodnika, Kasyno Urzędnicze, Spichlerz, Kordegarda I i Kordegarda II oraz Zameczek Romantyczny.

Przebieg prac

W czasie projektu wykonano dokumentację fotogrametryczną dla 26 zabytkowych wnętrz Muzeum-Zamku w Łańcucie wraz z opisami i dokumentacją fotograficzną. Następnie wydzielono z nich 136 zabytkowych dekoracji, które udostępnione zostały wraz z opisami i fotografiami.  Wykonano także dokumentację pomiarową terenu, co pozwoliło na pozyskanie oraz uaktualnienie mapy zasadniczej wraz z uzupełnieniem brakujących obiektów na mapie. Przygotowano inwentaryzację architektoniczną dla 4 zabytkowych budynków. Następnie opracowano projekt oraz zbudowano strukturę bazy danych GIS. Wprowadzono do niej dokumentację pomiarową, tj.: mapę terenu, rzuty architektoniczne budynków oraz ich kondygnacje, ortoobrazy oraz widoki wektorowe opracowanych wnętrz. Bazę uzupełniono o dane opisowe dla 264 obiektów z tłumaczeniem na język angielski i z dokumentacją fotograficzną.

Wirtualne muzeum

Szczegółowe informacje o zabytkowych obiektach prezentowane są na stronie geoportal.zamek-lancut.pl. Umieszczono na niej również rzuty poszczególnych obiektów wykonane w ramach projektu. Odwiedzający strony Zamku, po kliknięciu na dane pomieszczenie na rzucie będą mogli obejrzeć jego fotografie i zapoznać się z historią danego miejsca. Wszystkie opisane witryny będą dostępne dla odwiedzających stronę internetową Muzeum-Zamku w Łańcucie. Dzięki wszystkim działaniom wdrożonym w projekcie możliwe stało się udostepnienie danych przestrzennych, które posłużą nie tylko dalszym działaniom wewnętrznym w muzeum, ale też celom edukacyjnym oraz udostępnianiu dziedzictwa kulturowego szerszej publiczności.


Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLINMuzeum Narodowe w Lublinie (dawniej Muzeum Lubelskie w Lublinie)Muzeum Narodowe w SzczecinieMuzeum – Zamek w Łańcucie
Całkowity koszt projektu: 12 172 215,58 zł
Kwota dofinansowania: 9 247 929,94 zł

POPC