© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Callot Claude (1603-1687)

Callot Claude (1603-1687), malarz. Pochodził z Lotaryngii (Nancy), był bratankiem znanego rytownika Jacquesa Callota), uczył się malarstwa w Rzymie, gdzie był w r. 1640, a w r. 1668 osiadł w Polsce. Pracował dla królów: Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III. W Polsce malował głównie obrazy o treści religijnej; wiadomo o dwóch: Św. Józef trzymający Dzieciątko, z Bogiem Ojcem i gloria małych aniołków oraz Chrzest Chrystusa w kościele w Bychawie pod Lublinem (zachowała się kopia). Kierował pracownią malarską w Wilanowie; jego dziełem jest dekoracja malarska biblioteki królewskiej, na którą składają się dwa tonda Alegoria Teologii i Alegoria Filozofii oraz 16 przedstawień uczonych i filozofów. Uważa się, że był również wykonawcą niezachowanego plafonu w pałacu Sobieskich w Żółkwi. Pod koniec życia zamieszkał we Wrocławiu, gdzie zmarł. Pochowany został w kościele św. Wincentego.