© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   02.11.2020

Certyfikat Europejskiego Szlaku Kulturowego

30 października 2020 r. Europejski Szlak Ogrodów Historycznych, do którego należy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, zdobył certyfikat Europejskiego Szlaku Kulturowego.

Od 2006 r. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie należy do Sieci Europejskich Rezydencji Królewskich, zrzeszającej 30 instytucji opiekujących się ponad 100 pałacami w 15 krajach. Od 2017 r. muzeum należy także do Europejskiego Szlaku Ogrodów Historycznych, łączącego obecnie 31 najwspanialszych ogrodów w 6 krajach. Współpraca z licznymi partnerami aktywnymi w ramach tych dwóch organizacji umożliwia wymianę dobrych praktyk, rozwój kompetencji i wspiera efektywne działania na rzecz ochrony europejskiego dziedzictwa.

Zdobycie przez Europejski Szlak Ogrodów Historycznych certyfikatu Europejskiego Szlaku Kulturowego oznacza, że ogród wilanowski został jednym z 31 przystanków na ogrodowej mapie Europy. Więcej informacji na stronie Rady Europy: TUTAJ.

Ideą powoływanych od 1987 r. szlaków kulturowych UE jest działanie w pięciu priorytetowych obszarach:

  • współpraca w zakresie badań i rozwoju;
  • wzmocnienie pamięci o historii i dziedzictwie europejskim;
  • wymiany kulturalne i edukacyjne dla młodych Europejczyków;
  • współczesna praktyka kulturalna i artystyczna;
  • turystyka kulturalna i zrównoważony rozwój kulturalny.