© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Chorąży (vexillifer)

Informacja o chorążym koronnym pojawia się w relacjach Jana Długosza, który opisywał bitwę pod Grunwaldem. Zadaniem chorążego było noszenie chorągwi królewskiej podczas wielkich uroczystości państwowych, takich jak hołd lenników Rzeczypospolitej, hołd mieszczan krakowskich, koronacje i pogrzeby monarsze. Zawsze zajmował miejsce przy prawym boku króla.