© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum   |   14.04.2011

Correctura iurium (korektura praw)

W 1532 roku opublikowano efekt prac komisji sejmowej, na czele której stał sędzia ziemski krakowski Mikołaj Taszycki. Licząca 930 artykułów korektura Taszyckiego lub Correctura iurium, była projektem całościowego skodyfikowania prawa polskiego: publicznego, prywatnego, karnego, procesowego, sądowego. Sejm w 1534 roku odrzucił jednak korekturę, ponieważ nie realizowała ona postulatów ruchu egzekucyjnego, a interesy króla. Korektura dążyła do wzmocnienia władzy królewskiej, np. przez zmianę zapisu w konstytucji nihil novi.