© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   06.01.2022

„Cztery pory roku w polskiej tradycji kulinarnej” | jesień – podsumowanie

Przy stole od wieków spotykają się różnorodne tradycje, kultury i nacje. Stół spaja ludzi, łączy odmienności, pozwala na przenikanie znanych smaków i kształtowanie nowych. Taka myśl przyświecała nam przy tworzeniu międzynarodowego projektu „Cztery pory roku w polskiej tradycji kulinarnej”, którego finał celebrowaliśmy 22–25 października 2021 r.

Projekt wyrósł z wieloletniego programu „Ogród – Kuchnia – Stół”, realizowanego w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, dotyczącego historycznej rekonstrukcji kulinarnej w aspektach praktycznych, naukowych, popularyzatorskich. Dzięki partnerstwu z Fundacją „Pałac i Park Benrath” oraz Instytutem Polskim w Düsseldorfie odkrywaliśmy zależności pomiędzy dawnymi kuchniami polską i niemiecką. Choć dziś nie wydają się one szczególnie podobne, dzięki pracy badawczej poznaliśmy ich wspólny mianownik i wzajemne wpływy.

Spotkanie w Düsseldorfie składało się z kilku części: konferencji prasowej w Instytucie Polskim, prelekcji popularnonaukowej Marty Sikorskiej w pałacu Benrath oraz finałowej kolacji rekonstrukcyjnej w restauracji Agata’s z pięciodaniowym menu, inspirowanym plonami jesieni.

Olbrzymią wartość wydarzeń stanowiło połączenie ciekawie zaprezentowanej wiedzy z możliwością dosłownego wgryzienia się w temat – podczas wszystkich spotkań serwowaliśmy wybrane potrawy, o których była mowa. Zaskoczenie publiczności budziły przywrócone z zapomnienia smaki oraz odkrywanie podobieństw w tradycji kulinarnej. 

Projekt przyczynia się do umacniania sąsiedzkich relacji pomiędzy państwami, kładzie nacisk na promocję dziedzictwa kulinarnego oraz tworzy żyzny grunt do popularyzacji kulinariów wśród szerokiego grona odbiorców.

Współpraca zaowocowała również ukształtowaniem międzynarodowego kręgu badawczego (Polska, Niemcy, Austria), gotowego do kontynuacji historycznych dociekań kulinarnych, rzucających nowe światło na naszą wspólną codzienność. Planowane są kolejne odsłony projektu, poświęcone kolejnym porom roku.

Zapraszamy do zapoznania się z filmem podsumowującym tę część projektu.

W ramach projektu zrealizowaliśmy także webinar o powiązaniach historycznej kuchni polskiej i niemieckiej. Składa się na niego wykład dr Marty Sikorskiej, prezentacja kulinarna Macieja Nowickiego oraz dyskusja obojga specjalistów. Zapraszamy do obejrzenia!

A oto, co serwowaliśmy finałowej kolacji rekonstrukcyjnej w restauracji Agata’s:

  • pasztet niemiecki na zimno,
  • contusę od Pana Doktora Krokiera,
  • łososia żółto po królewsku,
  • wołowinę po polsku w sosie pięknych ziółek,
  • mleko gdańskie z jajecznicą z migdałów.

Brzmi smakowicie, prawda?


Partnerzy

Fundacja Pałac i Park Benrath – opiekuje się zespołem pałacowym i parkiem Benrath, zbudowanym w latach 1755–73 na przedmieściu Dusseldorfu. Prowadzi działalność muzealną, wystawienniczą, badawczo-naukową i edukacyjną. Pielęgnuje i udostępnia ogrody zabytkowe.

Instytut Polski w Düsseldorfie – istnieje od 1993 roku, jest  jedną z 25 polskich placówek kultury na świecie, powołanych przez polskie MSZ. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta, regionu oraz sąsiednich krajów związkowych Niemiec. Realizuje wiele projektów promujących polską kulturę we współpracy z niemieckimi partnerami.

Restauracja Agata’s Düsseldorf – jej właścicielką jest Polka Agata Reul, restauratorka i kuchmistrzyni oraz pasjonatka polskiej kuchni. Restauracja w 2013 roku otrzymała gwiazdkę Michelin. Oferuje menu inspirowane tradycjami kulinarnymi różnych zakątków świata, wiele składników jej dań pochodzi z Polski, m.in. z ogrodu jej dziadków z Barlinka pod Szczecinem.


Projekt realizowany był dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Kultura Inspirująca”.