© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   30.11.2016

„Czym pachnie Wilanów? O zapachach, węchu i emocjach” – relacja z debaty

9 listopada 2016 roku w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie odbyła się ostatnia już debata publiczna realizowana w ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie”. Spotkanie dotyczyło zagadnienia węchu, zapachów, a także woni związanych w Wilanowem.

Uczestników debaty powitała kierowniczka projektu dr Agnieszka Laudy i krótko podsumowała działania, które były realizowane w jego ramach.

Prof. dr. hab. Ewa Czerniawska z Zakładu Psychologii Uczenia się i Pamięci Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przedstawiła ona podstawowe pojęcia i zagadnienia związane ze zmysłem węchu. Omówiła też, w jaki sposób zapachy wpływają na wspomnienia, pamięć autobiograficzną, postrzeganie otoczenia i innych ludzi. Te zależności wykorzystują specjaliści od marketingu, którzy tworzą kompozycje zapachowe mające wprawić klientów w dobry nastrój i skłonić do zakupów. Zapachy też są różne odbierane w zależności od płci i wieku. Profesor Czerniawska przybliżyła także temat zaburzeń węchowych – mogą one wynikać z przebytych chorób, urazów, przeprowadzonych zabiegów chirurgicznych, zażywanych leków.

W świat zapachów baroku i Wilanowa wprowadziła słuchaczy Katarzyna Wiśniewska, edukatorka współpracująca z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, zajmująca się rekonstrukcją dawnych zapachów. Uczestnicy mogli zapoznać się z próbkami perfum przygotowanych na podstawie dawnych przepisów, a także półproduktami wykorzystywanymi do ich komponowania. Pani Wiśniewska opowiedziała również o historycznych sposobach pozyskiwania zapachów, procesie powstawania perfum w dawnych zakładach, manufakturach. Opowiedziała też, co składało się na essentia regia Poloniae – perfumy, które różniły się od tych, które preferowali francuscy królowie. Składniki używane do produkcji perfum znalazły zastosowanie również w apteczce  - wiele z nich miało status panaceum, leku na wszystkie dolegliwości, np. castoreum.

Kolejna prezentacja dotyczyła roli sensoryki w działaniach edukacyjnych Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, opowiedział o tym Piotr Zwierzchowski z Działu Rekonstrukcji Historycznej i Sprzedaży. Przedstawił on cele edukacyjne muzeum: umożliwienie doświadczenia przyrody, przybliżenie tematyki związanej z codziennym życiem w dawnych czasach. W tym procesie zapachy odgrywają ważną rolę. Zrekonstruowany ogród różany, łąka kwietna, ogród pożytkowy czy pasieka pozwalają publiczności na zapoznanie się z historią dóbr wilanowskich także poprzez węch. Również goście licznie uczestniczący w warsztatach kulinarnych mogą doświadczyć dawnego Wilanowa nie tylko za pośrednictwem zapachu, ale także smaku.

Na zakończenie spotkania dr Laudy podziękowała wszystkim za przybycie i zaprosiła uczestników seminarium do korzystania z szerokiego wachlarza zajęć organizowanych przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Debata „Czym pachnie Wilanów? O zapachach, węchu i emocjach” odbyła się w ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie” realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.