© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum   |   10.10.2015

Definicja „nieruchomości ziemskiej” i jej stosowanie po II wojnie światowej w ramach realizacji przepisów dekretu z 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej

Orzecznictwo administracyjne i sądowe w ostatnich dwóch dekadach nie przyniosło dostatecznie pogłębionej analizy tego zagadnienia,  mimo licznych spraw, w których pojęcie "nieruchomości ziemskiej" - jako definicja przedmiotu wywłaszczenia - było podstawą rozstrzygania sporów.