© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum   |   10.10.2015

Definicja nieruchomości ziemskiej użyta w projekcie rozporządzenia Prezydenta o przenoszeniu własności nieruchomości ziemskich opublikowanym w 1928 r.

Pogłębione badania nad definicją nieruchomości ziemskiej użytej w projekcie rozporządzenia Prezydenta o przenoszeniu własności nieruchomości ziemskich opublikowanego w 1928 r., ze szczególnym uwzględnieniem materiałów znajdujących się w zasobach: Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych (1917-139); Ministerstwa Sprawiedliwości (1917-1939); Prezydium Rady Ministrów (1917-1939); Państwowego Banku Rolnego.