© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum   |   10.10.2015

Definicja nieruchomości ziemskiej w prawie II Rzeczypospolitej

Opracowanie dotyczące pogłębionych badań nad definicją nieruchomości ziemskiej w prawie II Rzeczypospolitej (w ujęciu historycznym z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego 20-lecia międzywojennego, podręczników, komentarzy i innych prac z zakresu prawa rolnego).