© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum   |   10.10.2015

Definicja nieruchomości ziemskiej w prawie polskim w ujęciu historycznym w II RP

Opracowanie naukowe na temat definicji nieruchomości ziemskiej w prawie polskim w ujęciu historycznym w II RP ( z uwzględnieniem czasopism prawniczych ukazujących się w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym oraz pozostałych materiałów źródłowych).