© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum   |   10.10.2015

Definicja nieruchomości ziemskiej w ujęciu historycznym w II RP z uwzględnieniem obrotu majątkami ziemskimi w świetle Urzędów Ziemskich i aktów notarialnych

Podstawową bazą źródłową służącą do  powstania opracowania stanowią materiały zgromadzone w zespołach: Okręgowy Urząd Ziemski w Krakowie, Archiwum Narodowe w Krakowie; Okręgowy Urząd Ziemski w Kielcach, Archiwum Państwowe w Kielcach; Okręgowy Urząd Ziemski w Warszawie, Archiwum Państwowym miasta Warszawy