© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Denhoff Władysław (zm. 1683)

Denhoff Władysław (zm. 1683), wojewoda pomorski. Doświadczony parlamentarzysta, do uzyskania godności senatorskiej w r. 1677 (najpierw kasztelania chełmińska, potem województwo pomorskie) posłował na kilkanaście sejmów. Miał też doświadczenie wojskowe.

Za panowania króla Michała Korybuta związał się z malkontentami – opozycją antykrólewską. Wszedł do konfederacji szczebrzeszyńskiej zawiązanej w r. 1672 jako odpowiedź malkontentów na prokrólewską konfederację gołąbską. Poparł elekcję Sobieskiego; blisko współpracował z Janem III zwłaszcza w zakresie jego zamierzeń związanych z polityką bałtycką. Towarzyszył królowi podczas jego pobytu w Gdańsku w r. 1677/8. Jan III, który przybył do Gdańska m.in. dla rozstrzygnięcia sporów między radą miasta a ordynkami, wyznaczył wojewodę pomorskiego do komisji powołanej w tym celu.

Denhoff uczestniczył w wyprawie wiedeńskiej, podczas bitwy pod Wiedniem miał pod komendą brygadę piechoty na lewym skrzydle polskim. Wziął też udział w bitwie pod Parkanami 7 X 1683, podczas ucieczki jazdy polskiej miał kłopoty z opanowaniem konia. Zginął pod ciosami Turków, którzy wzięli go za samego króla, ponieważ był podobny do Sobieskiego z tuszy i sylwetki. Uciętą głowę Denhoffa wrogowie obnosili triumfalnie po obozie.