© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   19.10.2018

DIALOG TECHNICZNY - Systemy bezpieczeństwa budynków

ZNAK SPRAWY: KF.AZ.2401.13.JM.2018
Przygotowanie projektu wykonawczego dla instalacji systemów: dozorowej telewizji (CCTV) opartej o system kamer IP, systemu sygnalizacji włamania i napadu (I&HAS), systemu kontroli dostępu (SKD), systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych (LPR), elektronicznego systemu dystrybucji kluczy (ESDK), systemu sygnalizacji pożaru (SAP) w obszarach zewnętrznych i wewnętrznych, we wskazanych przez Zamawiającego obiektach Muzeum oraz opracowanie projektu wykonawczego infrastruktury kablowej teletechnicznej i elektrycznej związanej z instalacją elektronicznych systemów bezpieczeństwa wraz z instalacją i montażem instalacji, oraz projektu wykonawczego centrum nadzoru bezpieczeństwa (CNB)

19 października 2018 r. opublikowano: