© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Diariusz drogi Sebastiana Gawareckiego

Diariusz drogi. Podróż Jana i Marka Sobieskich po Europie

Sebastian Gawarecki

Opracowanie i wstęp: Marek Kunicki-Goldfinge

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2013, s. 323, ISBN 978-83-63580-27-8.

Diariusz podróży Marka i Jana Sobieskich po Europie w latach 1646–1648 dokumentuje ważny okres w kształtowaniu się osobowości przyszłego władcy Rzeczypospolitej. Dzieło napisane przez opiekuna młodych podróżników Sebastiana Gawareckiego ma jeszcze dodatkową wartość: pokazuje, na co ówcześni polscy podróżnicy zwracali uwagę, i pozwala wniknąć w ich sposób pojmowania świata. Zamieszczona w niniejszym wydaniu instrukcja troskliwego ojca – Jakuba Sobieskiego – jest z kolei dokumentem ważnym dla dziejów wychowania w Polsce. Warto udać się śladami Sobieskich w podróż w czasie, by przenieść się do Europy sprzed 350 lat.

Opracowanie graficzne i skład: Wojciech Staniewski / STUDIO 2x2