© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   24.04.2019

Digitalizacja i publikacja 2D muzealiów w ramach projektu „www.muzeach”

W ramach projektu „www.muzeach” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizowane jest zadanie pt.: „Digitalizacja i publikacja 2D muzealiów”. Składa się ono z kilku etapów. 

Przede wszystkim wykonane zostaną wysokiej jakości fotografie wybranych obiektów muzealnych. Każdy przedstawiony na  zdjęciu obiekt będzie posiadać dokładny opis metadanowy oraz popularyzatorski (także w języku angielskim). Stworzenie bazy zdigitalizowanych eksponatów umożliwi zbudowanie multiwyszukiwarki, dzięki której każdy internauta będzie mógł wyszukać i podziwiać na stronie internetowej projektu zbiory partnerskich muzeów (więcej informacji w artykule: Budowa strony z multiwyszukiwarką w ramach projektu „www.muzeach”) .

Jest to zadanie, w którym na różnych etapach współpracować ze sobą będą specjaliści z wielu dziedzin: opiekunowie zbiorów, konserwatorzy sztuki, specjaliści od transportu zabytków, fotografowie, specjaliści ds. cyfryzacji, redaktorzy, tłumacze i programiści.

W ramach zadania istotne są czynniki logistyczne: koordynacja pracy fotografów i konserwatorów, weryfikacja jakości wykonywanych fotografii przez osoby kontrolujące oraz danych, które ostatecznie znajdą się w internecie. Bardzo ważna jest również współpraca pomiędzy uczestnikami projektu, dzięki której powstaną zunifikowane słowniki, służące do opisywania zbiorów muzealnych.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Logotypy unijne