© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   18.09.2014

Dokumentacja GIS EOG

Efekty badań prowadzonych w ramach projektu „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie” były na bieżąco rejestrowane. Do zapisu aktualnego stanu badań wykorzystaliśmy platformę bazodanową GIS (Geographic Information System), która umożliwia rejestrację i uzupełnienie wiedzy o zinwentaryzowanych już zasobach przyrodniczych i historycznych muzeum. Wyniki badań przedstawione są w postaci map zasobów i map tematycznych. Zapraszamy do zapoznania się z geobazą wraz z wynikami analiz: http://gis.muzeum-wilanow.pl/bioroznorodnosc/

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie od dawna wykorzystuje platformę GIS do opisu zabytkowej przestrzeni. Materiały dotychczas opracowane w GIS obejmują elewacje pałacu, teren historycznego parku oraz miejsca wykopalisk archeologicznych. 

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi mapami GIS (m.in. elewacje pałacu, teren historycznego parku, miejsca wykopalisk archeologicznych): http://gis.muzeum-wilanow.pl/

Zapraszamy do przeczytania rozmowy z Małgorzatą Przeździęk, muzealnym administratorem GIS, w której wyjaśnia ona sposób działania GIS oraz opowiada o funkcjonalnościach i zaletach systemu. 

Projekt „Edukacja społeczna w konflikcie urbanizacyjno-ekologicznym na terenie Muzeum Pałacu w Wilanowie” realizowany był ze środków Programu Operacyjnego: PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów MF EOG 2009–2014”.