© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Ad Villam Novam   Ad Villam Novam   |   12.03.2013

Dokumenty do dziejów wilanowskiej nieruchomości ziemskiej, t. 1

Ze Wstępu dr. Mirosława Kłuska: Dla badacza zajmującego się funkcjonowaniem nieruchomości ziemskiej w okresie międzywojennym wielką wartość przedstawiają dokumenty archiwalne odnoszące się do dziejów poszczególnych rodów ziemskich. Należą do nich Bilanse Dóbr i Interesów Adama hr. Branickiego za lata 1928/1929, 1929/1930, 1931/1932, 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935, 1935/1936 i Bilans Dóbr Wilanowskich i Interesów Adama hr. Branickiego za rok 1937/1938, przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych, w aktach zespołu: Archiwum Gospodarcze Wilanowskie pod sygnaturami: 366, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 374, 375.