© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Ad Villam Novam   Ad Villam Novam   |   09.03.2013

Dokumenty do dziejów wilanowskiej nieruchomości ziemskiej, t. 2

Ze wstępu autora: Edycja niniejszych źródeł stanowi kolejny, drugi tom serii publikacji materiałów archiwalnych odnoszących się do dziejów gospodarczych wilanowskiej nieruchomości ziemskiej w XX wieku.Opublikowane w tomie drugim dowody kasowe, które są przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych, w aktach zespołu: Archiwum Gospodarcze Wilanowskie pod sygnaturami 3435 – 3484, zostały podzielone na 12 części. W części pierwszej znajdują się wyciągi z rachunków Zarządu Pałaców i Gospodarstwa Rolnego za okres od 1 lipca 1936 r. do 30 czerwca 1938 r. Wyciągi sporządzone za półrocza lub cały rok gospodarczy, trwający od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego, odnotowują wydatki i wpływy związane z funkcjonowaniem wilanowskiej nieruchomości ziemskiej.