© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   26.10.2020

Dostawa 17 sztuk fabrycznie nowych komputerów przenośnych wyprodukowanych nie wcześniej niż 01.01.2020 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy KF.AZ.2401.14.AZ.2020

opublikowano 03.11.2020 r.

opublikowano 04.11.2020 r.

opublikowano 09.11.2020