© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   13.11.2020

Dostawa drukowanej książki i broszury. Znak sprawy: KF.AZ.2401.11.JM.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019  r. poz. 1843 ze zm.), w trybie zapytania o cenę.

13 listopada 2020 r. opublikowano:

17 listopada 2020 r. opublikowano: