© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   09.12.2019

Dostawa drukowanych książek

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Znak sprawy: KF.AZ.2401.20.JM.2019

13 grudnia 2019 r. opublikowano: