© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   02.10.2020

Dostawa drukowanych książek. Znak sprawy: KF.AZ.2401.9.JM.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019  r. poz. 1843 ze zm.), w trybie zapytania o cenę.

02 października 2020 r. opublikowano:

08 października 2020 r. opublikowano: