© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   13.03.2023

Dostawa nowych urządzeń brzegowych FortiGate 200F - 2 szt. ze wsparciem producenta, w tym przedłużenie wsparcia na FortiAnalyzer-VM na 1 rok.

Zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, udzielanego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), pn.:

Dostawa nowych urządzeń brzegowych FortiGate 200F - 2 szt. ze wsparciem producenta, w tym przedłużenie wsparcia na FortiAnalyzer-VM na 1 rok. Znak sprawy: DDC.2402.12.KS.2023