© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   14.03.2022

Dostosowanie strony internetowej Muzeum Narodowego w Lublinie do udostępniania zbiorów online w ramach projektu „www.muzeach”


Kluczowym efektem projektu „www.muzeach” jest utworzenie wspólnej strony z multiwyszukiwarką udostępniającej zasoby cyfrowe pięciu biorących udział w projekcie instytucji: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (lider projektu), Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Narodowego w Lublinie, Muzeum Narodowego w Szczecinie i Muzeum – Zamek w Łańcucie. Dla Muzeum Narodowego w Lublinie udział w projekcie był również doskonałą okazją, by dostosować stronę internetową instytucji do udostępniania cyfrowo wybranych obiektów ze zbiorów.

Muzeum Narodowe w Lublinie nie posiadało wcześniej własnego katalogu cyfrowego. Na stronie udostępniano tylko pojedyncze zabytki bez rozbudowanych opisów, ze zdjęciami w niskiej rozdzielczości. W związku z tym muzeum chciało stworzyć stronę zgodną z najnowszymi trendami, intuicyjną w użytkowaniu, nowocze­sną i przejrzystą. Dostosowana witryna pobiera dane z muzealnego systemu do ewidencji zbiorów – to zarówno dane obiektów, jak i pliki graficzne. Posiada on otwartą strukturę, umożliwiającą modyfikacje i poszerzanie treści. 

W katalogu zbiorów cyfrowych docelowo może być opublikowanych 100 tys. rekordów, tj. danych ewidencyjnych i fotografii danego obiektu. Udostępniony w ramach projektu zasób obejmie początkowo 2 tys. rekordów z Muzeum Narodowego w Lublinie. Z opublikowanych obiektów 7 zostało zdigitalizowanych z zastosowaniem technik 3D. Wśród przygotowanych do udostępnienia zbiorów są najcenniejsze i najciekawsze dzieła sztuki z kolekcji muzeum: widoki Lublina i Lubelszczyzny od XVII w., dzieła malarstwa europejskiego z XVII i XVIII w., ikony z okresu od XVII do XIX w., dzieła polskiego malarstwa i rysunku od XVII do XX w., rzeźby z okresu od XIV w., polskie i europejskie złotnictwo, zegary od XVII w., wyroby szklane od XVIII w., porcelana polska i europejska, naczynia i przedmioty fajansowe, polskie tkaniny, hafty, ubiory i akcesoria stroju od XVI w. Muzeum planuje również udostępnić ważne dla Lubelszczyzny zabytki historyczne, w tym dokumenty, wydawnictwa, pocztówki, sztandary i fotografie, m.in. ikonografię fotograficzną Lublina z lat 1890–1939. Proporcjonalnie do struktury zasobów kolekcji Muzeum Narodowego w Lublinie dużą część udostępnionych obiektów stanowić będą najciekawsze zabytki numizmatyczne, archeologiczne, etnograficzne oraz literackie, związane z Wincentym Polem i Józefem Czechowiczem.

Główny element dostosowanej strony to moduł zbiorów online, którego podstawową cechą jest interaktywność. Katalog zbiorów posiada panel logowania, co daje możliwość założenia konta przez użytkownika strony. W oknie wyszukiwarki istnieje możliwość wyszukiwania prostego poprzez wpisanie dowolnego słowa lub zaawansowanego z uwzględnieniem konkretnych danych, które interesują danego użytkownika. Prezentacja obiektów odbywa się w układzie kafelkowym – użytkownik ma możliwość wyszukiwania wg konkretnych kryteriów, a także swobodnego przeglądania, gdy jego potrzeby nie są sprecyzowane. Po kliknięciu w dany obiekt wyświetla się przynajmniej jedno zdjęcie z opcją powiększania, metadane (autor, tytuł, rodzaj, data powstania, twórca, miejsce powstania, technika, tworzywo, wymiary, właściciel itd.) oraz słowa kluczowe obiektu, a także napisany przez opiekuna zbiorów opis popularyzatorski (dla wybranych obiektów). Co więcej, użytkownik może dodać obiekt do ulubionych, pobrać zdjęcie i dane obiektu, udostępnić go w serwisach społecznościowych lub stworzyć własną kolekcję dzieł. Ponadto katalog wyposażony jest w słowniki: m.in. twórców i rodzajów, a obiekty w katalogu połączone są relacjami.

Co istotne, po zakończeniu projektu „www.muzeach” udostępniane będą cyfrowe wizerunki kolejnych zabytków ze zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie, tak więc katalog online będzie się nieustannie powiększał. Dodatkowo do swoje kolekcje na stronie wmuzeach.pl będą mogły udostępniać kolejne instytucje, przez co sukcesywnie zwiększana będzie dostępność do narodowych zasobów kultury w postaci cyfrowej, co stanowi główny cel projektu.


Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLINMuzeum Narodowe w Lublinie (dawniej Muzeum Lubelskie w Lublinie)Muzeum Narodowe w SzczecinieMuzeum – Zamek w Łańcucie
Całkowity koszt projektu: 12 172 215,58 zł
Kwota dofinansowania: 9 247 929,94 zł

POPC