© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Sobiesciana   Sobiesciana   |   29.06.2015

Dwugłowe popiersie Janusa – emblematyczna dekoracja postumentu bramy

Kompozycja emblematyczna ujęta dwiema laurowymi gałązkami przedstawia dwugłowe popiersie na postumencie. Jest to przedstawienie boga Janusa, który według rzymskiej mitologii posiadał dzięki Saturnowi dar widzenia przeszłości i przyszłości. Janus był bogiem przemian i czasu, początku i końca, a także wojny i pokoju. Przez poetów gdańskich do Janusa przyrównywany był król Jan III Sobieski, który miałby tak jak jego starożytny poprzednik posiadać umiejętność widzenia i obserwowania przeszłości, a także wybiegania myślą w przyszłość. Dzięki temu posiadał cechy niezbędne dobremu władcy: przezorność i roztropność w działaniu. Podziw dla króla wyraża dewiza u dołu kompozycji: MIRANDVS IMAGINE (Godnym podziwu wizerunkiem).