© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   10.11.2022

Dykcjonarz, lutnia i koronki. Zagraniczna podróż edukacyjna Franciszka Cetnera (1693–1696)

Anna Markiewicz, Dykcjonarz, lutnia i koronki. Zagraniczna podróż edukacyjna Franciszka Cetnera (1693–1696), seria „Silva rerum”, Warszawa 2022, ISBN 978-83-66104-90-7
Kup teraz w e-sklepie!

W latach 1693–1696 młody starościc lwowski Franciszek Cetner (1675–1732) odbył grand tour, zagraniczną podróż edukacyjną po Europie, w trakcie której pobierał lekcje w prestiżowej paryskiej akademii i zwiedzał olśniewające zabytki Rzymu. Pod koniec XVII stulecia podobny wojaż stanowił ważny element kanonu wykształcenia młodych elit z ziem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, był niezbędnym zwieńczeniem całego procesu edukacji i przygotowaniem do przyszłej kariery politycznej. Książka przynosi rekonstrukcję przebiegu całej podróży młodzieńca, a jej punktem wyjścia stały się fascynujące spisy wydatków sporządzone podczas pobytu głównego bohatera w centrach ówczesnego świata – Paryżu i Rzymie. Autorka, opierając się na bogatym materiale źródłowym, kreśli barwny portret Franciszka Cetnera i obraz jego codzienności, wprowadzając czytelników do wnętrza francuskich i włoskich gospód, na lekcje muzyki u wirtuozów barokowej lutni oraz do Wersalu Ludwika XIV.