© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Kolekcja   Kolekcja   |   05.01.2011

Dyplom Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego dla Natolina i Wilanowa

  • Grafika
  • Zakład litograficzny Władysława Główczewskiego
  • Warszawa
  • przed 1895
  • Papier, litografia
  • wys. 44 cm., szer. 56 cm.
  • Wil.4227

W skutek opinii Sędziów Wystawy Ogrodniczej [...] przyznanym został ogrodom Willanów i Natolin medal srebrny wielki za najlepszy dobór gruszek, jabłek i śliwek w odmianach nieokreślonych. Na dowód czego wydaje im się niniejsze świadectwo w Warszawie d. 16 Września 1895 r. Dyplom wydany został przez Towarzystwo Ogrodnicze Warszawskie, instytucję założoną w 1884 r., która organizowała ogólnokrajowe zjazdy i ustalała dobór odmian owocowych dla Królestwa Polskiego. Ów druk to interesujące świadectwo czasów; arkusz podzielony jest na dwie równe części, z czego po jednej stronie widnieje tekst nadania w języku rosyjskim, po drugiej zaś w języku polskim. Godna odnotowania jest kompozycja dokumentu. Dyplom wykonano w popularnej wówczas technice druku płaskiego, litografii. W ozdobnej ramie widnieją niewielkie scenki z postaciami zajętymi pracą w ogrodzie. Podobnych dokumentów zachowało się w zbiorach wilanowskich 29, co dowodzi, że właściciele majątku, a w szczególności Augustowa Potocka, która jest adresatką większości z nich, przywiązywali dużą wagę do spraw gospodarskich, nie tylko w obrębie samego pałacu.

Marta Gołąbek