© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   14.06.2019

Działania edukacyjne w projekcie „www.muzeach”

Zaplanowane w projekcie działania edukacyjne mają do spełnienia dwa główne cele – upowszechnianie i popularyzację za pośrednictwem internetu, wiedzy o:

  • kolekcjach muzealnych pięciu partnerów projektu,
  • zaawansowanych technikach pomiarowych takich jak: Gigapixel, RTI, modele 3D ze skanowania z oświetleniem strukturalnym, które zostały zastosowane do digitalizacji zasobów kultury.

Powstanie 16 albumów tematycznych, zwanych inaczej ścieżkami edukacyjnymi lub minikolekcjami. Będą one w nieoczywisty, a czasem nawet zaskakujący, sposób łączyć wybrane zasoby wszystkich partnerów projektu. Ścieżki zostaną opatrzone propozycjami ćwiczeń do bezpłatnego wykorzystania, np. w ramach lekcji szkolnych. Materiały będą dostępne na stronie internetowej www.muzeach.pl w polskiej i angielskiej wersji językowej (na razie dostępne są pod tym adresem informacje o naszym projekcie).

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich oraz ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

POPC