© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
„Studia Wilanowskie”   „Studia Wilanowskie”   |   28.02.2011

Dzieje zbioru malarstwa z Rosi w galerii wilanowskiej w świetle danych archiwalnych

Studia Wilanowskie, 1981 r. T. VII

Rozważania niniejsze są wstępnym podsumowaniem dotychczasowych poszukiwań i badań dokumentów archiwalnych oraz bardzo skromnej literatury związanej z tym zagadnieniem. Rozmiary tego zespołu obrazów, jego różnorodność i wartość artystyczna, skłaniają do szerszego i dokładniejszego opracowania katalogowego, który będzie końcowym etapem pracy nad historią tej kolekcji...

 

 

Zobacz wszystkie artykuły i numery Studiów Wilanowskich