© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Program ECHOCAST Polska

ECHOCAST (European Cultural Heritage Organizations Customer Awareness Staff Training) to program i materiały szkoleniowe wypracowane w wyniku międzynarodowego projektu (2003–2006), w którym uczestniczyły instytucje kultury i ośrodki uniwersyteckie z różnych krajów europejskich.

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie aktualizuje, modyfikuje i rozwija owe materiały za zgodą polskich partnerów projektu: Muzeum Zamkowego w Malborku i Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, oraz Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft m.b.H., do którego należy nazwa ECHOCAST, zastrzeżona jako Community Trade Mark. Muzeum Pałacu w Wilanowie prowadzi również szkolenia trenerskie, organizuje egzaminy i wydaje certyfikaty.

Zaktualizowane moduły szkoleniowe ECHOCAST

„Wprowadzenie do obsługi klienta instytucji kultury”
Szkolenie podkreśla role personelu pierwszego kontaktu i znaczenie wysokiej jakości obsługi, rozwija postawy sprzyjające współpracy z odwiedzającymi zgodne z procedurami obowiązującymi w instytucjach dziedzictwa.

„Doskonała obsługa klienta instytucji kultury”
Szkolenie podkreśla rolę personelu pierwszego kontaktu i znaczenie najwyższej jakości obsługi, wzmacnia postawy odpowiadające na potrzeby i oczekiwania zwiedzających i pozwala ćwiczyć skuteczna komunikacje.

„Różne potrzeby zwiedzających”
Szkolenie rozwija wiedzę o potrzebach różnych grup zwiedzających i możliwościach odpowiadania na ich oczekiwania (np. seniorów, dzieci, gości z niepełnosprawnościami, osób z różnych kręgów kulturowych, znanych osobistości, dziennikarzy).

„Rozwiązywanie trudnych sytuacji”
Szkolenie specjalistyczne, oparte na analizie konfliktów, pozwala rozpoznawać ich mechanizmy, rozwija umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych, umożliwia ćwiczenie zachowań skutecznych i adekwatnych w danej sytuacji.

Tekst oryginalny I wersji polskiej wersji materiałów szkoleniowych ECHOCAST: Clare Gallagher, Judith Kölblinger, zespół projektu ECHOCAST; tłum. z jęz. niemieckiego: Marta Białokryty; tłum. z jęz. angielskiego, redakcja i adaptacja tekstu: Marek Stokowski, Muzeum Zamkowe w Malborku. Redakcja merytoryczna II wydania polskiego: Katarzyna Liwak-Rybak (trzy pierwsze moduły), Marta Walewska (trzeci moduł); Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.


Kontakt ws. szkoleń i programu ECHOCAST Polska:
Ewa Behrens, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
echocast@muzeum-wilanow.pl