© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

ECHOCAST w liczbach

  • 2011 – w tym roku na szerszą skalę rozpropagowano materiały w Polsce
  • Obecnie jest 42 certyfikowanych trenerów ECHOCAST w Polsce
  • 2015 – w tym roku powstał Program ECHOCAST Polska w celu aktualizacji materiałów i zapewnienia wysokiej jakości szkoleń dzięki zarówno systematycznym pracom nad materiałami i szkoleniu trenerów, jak i certyfikacji
  • dostępnych jest 5 modułów szkoleniowych : „Doskonała obsługa klienta instytucji kultury”, „Różne potrzeby zwiedzających”, „Rozwiązywanie trudnych sytuacji”, „Angażując publiczność” i „Współpraca”


Kontakt:
Justyna Dominiak, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
echocast@muzeum-wilanow.pl