© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   18.03.2016

ECHOCAST w liczbach

  • 2011 – w tym roku na szerszą skalę rozpropagowano materiały w Polsce
  • Obecnie jest 30 certyfikowanych trenerów ECHOCAST w Polsce
  • 2015 – w tym roku powstał Program ECHOCAST Polska w celu aktualizacji materiałów i zapewnienia wysokiej jakości szkoleń dzięki zarówno systematycznym pracom nad materiałami i szkoleniu trenerów, jak i certyfikacji
  • 4 moduły szkoleniowe są obecnie dostępne: „Wprowadzenie do obsługi klienta instytucji kultury”, „Doskonała obsługa klienta instytucji kultury”, „Różne potrzeby zwiedzających”, „Rozwiązywanie trudnych sytuacji”


kontakt:
Ewa Behrens, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
echocast@muzeum-wilanow.pl