© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   14.03.2022

Efekty digitalizacji i publikacja 2D muzealiów w ramach projektu „www.muzeach”

Zadanie pt.: „Digitalizacja i publikacja 2D muzealiów” zostało zrealizowane w ramach projektu „www.muzeach” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Składało się ono z kilku etapów, a nad wszystkimi pracami czuwali profesjonaliści.

Fotografowie w akcji

W pierwszej kolejności wykonane zostały wysokiej jakości fotografie wybranych obiektów muzealnych. Wynikiem wielu sesji fotograficznych były dziesiątki tysięcy zdjęć. Część z dokumentowanych zabytków musiała zostać czasowo przeniesiona z ekspozycji, co wymagało niezwykle starannego planowania, tak aby eksponaty mogły jak najszybciej wrócić na swoje miejsce. Wiele z zabytków, takich jak rzeźby, meble czy zegary to przedmioty wymagające często nietradycyjnych form transportu – bywają duże, ciężkie, łatwo ulegają uszkodzeniu. Niektóre z nich nie mogły wręcz opuścić swojego stałego miejsca, więc to fotografowie musieli udać się na ekspozycję i tam zaaranżować czasowe, „polowe” atelier.

Grunt to współpraca

Niezależnie od przyjętego dla danego obiektu trybu pracy, wykonanie zdjęcia każdego obiektu wiązało się ze ścisłą współpracą pomiędzy fotografem a konserwatorami odpowiedzialnymi za bezpieczne dostarczenie zabytków do atelier. Konserwatorzy czuwali także nad bezpieczeństwem eksponatów w trakcie zdjęć. Po wywołaniu zdjęć każde ujęcie podlegało obróbce i kontroli przez specjalistów ds. cyfryzacji. Kontrola miała na celu zapewnienie założonych standardów jakości, dotyczących kompozycji oraz wierności kolorystycznej oryginałowi. Dodatkowo każde zdjęcie zostało opatrzone cyfrową metryką zawierającą dokładny opis metadanowy.

Równocześnie opiekunowie zbiorów sporządzali opisy popularyzatorskie, które od merytorycznych opisów fachowych, zawartych w dokumentacji ewidencyjnej, różnią się przede wszystkim zastosowaniem prostego języka. Jest on bardziej barwny i przystępny dla wszystkich odbiorców. Opisy te zostały następnie przetłumaczone na język angielski.

Kolejnym etapem wymagającym koordynacji i współpracy było stworzenie zunifikowanych słowników, które znalazły się na stronie internetowej. W tym celu wszystkie instytucje przekazały używane przez siebie słowniki technik, tworzyw oraz terminów kontekstowych. Po ujednoliceniu i uporządkowaniu słowniki zostały przetłumaczone na język angielski.

Tak przygotowane materiały zostały wyeksportowane do bazy danych strony internetowej zawierającej mutiwyszukiwarkę, czyli narzędzie do inteligentnego i wielowątkowego wyszukiwania obiektów. Dzięki niej każdy internauta będzie mógł wyszukać i podziwiać zbiory muzeów partnerskich.

Przy zadaniu „Digitalizacja i publikacja 2D muzealiów” współpracowali ze sobą specjaliści z wielu dziedzin: opiekunowie zbiorów, konserwatorzy sztuki, specjaliści od transportu zabytków, fotografowie, specjaliści ds. cyfryzacji, redaktorzy, tłumacze i programiści. Bardzo ważna była również ścisła współpraca pomiędzy uczestnikami projektu, dzięki której udało się dochować wysokich standardów w przygotowaniu materiałów.


Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLINMuzeum Narodowe w Lublinie (dawniej Muzeum Lubelskie w Lublinie)Muzeum Narodowe w SzczecinieMuzeum – Zamek w Łańcucie
Całkowity koszt projektu: 12 172 215,58 zł
Kwota dofinansowania: 9 247 929,94 zł

POPC