© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   29.01.2018

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Rok 2018 został ogłoszony przez Komisję Europejską Rokiem Dziedzictwa Kulturowego (European Year of Cultural Heritage).

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego został zainaugurowany 7 grudnia 2017 roku, w czasie European Culture Forum w Mediolanie, w którym brali udział najważniejsi urzędnicy i działacze Komisji Europejskiej, m.in. Tibor Navracsics – komisarz ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Antonio Tajani – przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Petra Kammerevert – posłanka do Parlamentu Europejskiego i przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji. Koordynatorem działań w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w Polsce było Międzynarodowe Centrum Kultury.

European Year of Cultural Heritage 2018 był odpowiedzią na nowe wyzwania ekonomiczne i kulturowe stojące przed Wspólnotą Europejską oraz impulsem do rozwoju w siedmiu obszarach: ochrony i promocji dziedzictwa, budowania tożsamości Europejczyków, nowego spojrzenia na Europę (lokalność i globalność), rozwoju ekonomicznego, aktywowania potencjałów, włączania dzieci i młodzieży w przedsięwzięcia kulturalne oraz budowania płaszczyzny do działań społecznych. Hasłem i tematem ramowym European Cultural Heritage Year 2018 było „Sharing Heritage”.

Sieć Europejskich Rezydencji Królewskich (ARRE) w ramach European Year of Cultural Heritage 2018 realizowała projekt „A Place at the Royal Table”. Wspólnie i w każdej z rezydencji osobno pokazywaliśmy, że rekonstrukcja kulinarna i odtwarzanie dawnej tradycji stołu są istotnymi elementami kultury oraz działaniem społecznym. W ramach projektu promowaliśmy dziedzictwo kulinarne i podkreślaliśmy związki między europejskimi dworami królewskimi na różne sposoby, m.in. poprzez organizację wystaw i warszatów oraz programów rekonstrukcji historycznej. Prowadziliśmy także projekty badawcze i wydawaliśmy książki, zorganizowaliśmy też konferencję naukową podejmującą temat jedzenia, receptur i wartości dietetycznych, prezentującą historię nakryć stołowych, spisy potraw, opisy ceremoniału dworskiego związanego z ucztowaniem, praktykę uprawy warzyw w dworskich ogrodach i wyposażenie kuchni etc., od XVII wieku do współczesności.

Projekt był platformą wymiany opowieści o tym, co wspólne dla królewskich rezydencji. Każde działanie zaproponowane przez poszczególne rezydencje opowiadało o związkach z pozostałymi rezydencjami i z dziedzictwem europejskim. Rekonstrukcja kulinarna i odtwarzanie dawnej kultury stołu prezentowane w ramach projektu powinny być postrzegane jako istotny element kultury i jako działanie społeczne. Przedsięwzięcia miały zatem charakter partycypacyjny, otwarty dla różnych grup odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.

Sieć Europejskich Rezydencji Królewskich (ARRE)

Strona European Year of Cultural Heritage

Polska strona Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Logo Europejskiego Roku Dziedzictwa