© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   10.01.2023

Ferie u króla | zimowe półkolonie kulinarne | 15–19 stycznia | zniżka do 15 grudnia!

Ferie to czas odpoczynku, zabawy i świetna okazja do pogłębiania pasji. Miłośników i miłośniczki gotowania oraz tych, którzy chcieliby dopiero rozpocząć swoją kucharską przygodę, zapraszamy na zimowe półkolonie do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie! 

Tej zimy zastanowimy się, co kiedyś jadano, kiedy przyroda wokół kryła się pod śnieżną pierzyną. Poznamy dawne i nowoczesne zasady przetwarzania i konserwowania żywności. Przygotujemy pyszne, domowe dżemy. Zastanowimy się, skąd się wziął rosół. Poznamy w praktyce kuchenne zasady niemarnowania żywności i odpowiemy na pytanie, czy trend no waste naprawdę jest nowy.

Pięciodniowy turnus wypełni moc atrakcji! Będziemy intensywnie poznawać sztukę kulinarną oraz relaksować się w królewskich ogrodach, pałacu i przestrzeniach edukacyjnych muzeum. Codziennie pod okiem kucharza wspólnie przygotujemy posiłki, weźmiemy udział w warsztatach przyrodniczych, plastycznych, rekonstrukcyjnych, tanecznych… a to nie wszystko! Poznamy świat dawnych obyczajów i bogactwo otaczającej natury!

Czeka na Was doświadczona kadra edukatorska. Półkolonie zgłaszamy do kuratorium oświaty.


Organizator: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Data: 15–19 stycznia 2024 r. | od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–17.00

Wiek uczestników: 8–14 lat

Liczba uczestników w grupie: 15 osób

Miejsce: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Villa Intrata, ul. Stanisława Kostki Potockiego 23

Cena: 1400 zł [zniżki: do 15 grudnia – 1300 zł!; dla rodzeństw oraz dla naszych stałych uczestników zniżka 5%; przy zakupie biletu na kolejny turnus zniżka 10%]

Cena zawiera:

 • 3 posiłki w formie warsztatów kulinarnych (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, woda bez ograniczeń – prosimy o zabranie ze sobą butelek wielorazowego użycia do uzupełniania wody),
 • ubezpieczenie NNW,
 • warsztaty rekonstrukcyjne, historyczne i przyrodnicze,
 • wstęp do wszystkich obiektów w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w których będą odbywać się zajęcia.

Zapewniamy:

 • różnorodność zajęć,
 • aktywność na świeżym powietrzu,
 • profesjonalny sprzęt podczas warsztatów (m.in. fartuchy na zajęcia kulinarne),
 • bezpieczeństwo sanitarne.

Ramowy plan dnia:

8.00–8.30 | przybycie uczestników

8.30–9.00 | zapoznanie z tematyką dnia

9.00–10.00 | warsztaty kulinarne i II śniadanie

10.00–10.30 | zabawy integracyjne

10.30–12.30 | blok zajęciowy (m.in. warsztaty przyrodnicze, rekonstrukcyjne)

12.30–14.30 | warsztaty kulinarne i obiad

14.30–15.00 | odpoczynek (ciche zabawy)

15.00–16.00 | zabawy integracyjne

16.00–16.30 | podwieczorek, podsumowanie dnia

16.30–17.00 | zabawy integracyjne, odbiór dzieci

Ważne! Prosimy zwrócić uwagę, że podczas warsztatów kulinarnych może dojść do kontaktu
z alergenami! Prosimy o zgłoszenie alergii po rezerwacji.


Rezerwacja:

 1. Wstępna rezerwacja miejsca nastąpi po zgłoszeniu mejlowym na adres: polkolonie@muzeum-wilanow.pl. W mejlu należy podać imię i nazwisko dziecka (dzieci), wiek dziecka (dzieci), imię i nazwisko opiekuna, jego numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.
 2. Po wstępnej rezerwacji wyślemy link do płatności. Ostateczna rezerwacja miejsca nastąpi po dokonaniu wpłaty.
 3. Po zaksięgowaniu wpłaty na adres mejlowy wyślemy dokumenty do uzupełnienia i podpisania: kartę kwalifikacyjna uczestnika półkolonii, zgodę na wykorzystanie wizerunku, procedury sanitarne i regulamin półkolonii, upoważnienie odbioru uczestnika lub zgoda na samodzielny powrót dziecka do domu.
 4. Uzupełnione i podpisane dokumenty prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać (oryginały dostarczyć w dniu rozpoczęcia półkolonii) do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem półkolonii.
 5. Rezygnacji można dokonać jedynie na etapie wstępnej rezerwacji. Po dokonaniu opłaty nie ma możliwości zwrotu kosztów za półkolonie.

Kontakt:

Martyna Przedpolewska
m: mprzedpolewska[at]muzeum-wilanow.pl 
t: 785 905 715

Joanna Jaroć
m: jjaroc[at]muzeum-wilanow.pl
t: 695 110 708

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.


Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją półkolonii
„Ferie u króla” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane będą przetwarzane w celu dokonania rezerwacji, a w przypadku jej potwierdzenia w celach związanych z realizacją półkolonii.

Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z rezerwacją jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z realizacją półkolonii jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO), konieczność wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), niezbędność przetwarzania danych w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), niezbędność przetwarzania ze względu na ważny interes publiczny jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników wypoczynku oraz osób mających z nimi kontakt (art. 9 ust. 2 lit. g RODO), niezbędność przetwarzania do celów archiwalnych (art. 9 ust. 2 lit. j RODO), niezbędność przetwarzania do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w tym w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f i art. 9 ust. 2 lit. f RODO).

Dane zebrane na potrzeby rezerwacji zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku jej anulowania. Dane przetwarzane w związku z organizacją półkolonii będą przetwarzane do czasu zakończenia półkolonii, a następnie zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.