© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   26.05.2020

Firma Naturovita oficjalnym partnerem muzeum

Na początku 2020 r. oficjalnym partnerem Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie została firma NATUROVITA. Firma o blisko 40-letnim doświadczeniu specjalizuje się w pielęgnacji drzewostanu parkowego w obiektach zabytkowych oraz wszelkich pracach arborystycznych. Firma Naturovita jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew. Nie będzie też przesadą stwierdzenie, że mało jest drzew w Warszawie, których nie znaliby założyciele i pracownicy firmy.

Z nastaniem 2020 r. po wielomiesięcznych przygotowaniach Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie rozpoczęło realizację pierwszych etapów rewaloryzacji Południowego Parku Krajobrazowego (Park Angielski) oraz boskietów północnego i południowego w dolnym ogrodzie barokowym. To właśnie przy pracach na tych obszarach muzeum otrzymało wsparcie firmy Naturovita.

W obrębie Południowego Parku Krajobrazowego firma dokonała frezowania 36 karp pni samosiewów drzew kolidujących nie tylko z jednym z głównych, XIX-wiecznych otwarć widokowych, ale także historycznym przebiegiem dróg spacerowych. Frezowanie karp pni pozwoliło na wstępne przygotowanie terenu pod przyszłe tyczenie przebiegu XIX-wiecznych alejek w ramach dużego i kosztownego przedsięwzięcia rewaloryzacyjnego.

Doświadczenie firmy Naturovita pozwoliło także na realizację prac przygotowawczych w ramach rewaloryzacji obszaru boskietów południowego i północnego. W 2019 r. przy opracowywaniu koncepcji rewaloryzacji dokonano przełomowych w kontekście dotychczasowej wiedzy o ogrodzie wilanowskim odkryć w zakresie dynamiki przemian boskietu południowego i północnego w latach 1730–1790. Pozwoliły one na opracowanie koncepcji odtworzenia boskietów północnego i południowego w dolnym ogrodzie barokowym.