© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum   |   14.04.2011

Formula processus

Tężenie ruchu egzekucyjnego dążącego do reformy prawa doprowadziło do uchwalenia projektu opracowania prawa sądowego na sejmie bydgoskim w 1520 roku. Trzy lata później zbiór ten, zwany Formula processus, został przyjęty. Na uwagę zasługuje, że w czasach przedrozbiorowych było to jedyne całościowe ujęcie prawa sądowego. Formula processus reformowała jeszcze średniowieczne postępowanie sądowe. Uczyniła je krótszym, prostszym i mniej formalnym, prowadząc do rozwoju procesu skargowego. Jednocześnie wprowadziła bardzo istotne novum, jakim było prawo do wniesienia apelacji. Wiele zmian wnosiła także w kwestie regulacji egzekucji wyroków. Dążąc do ukrócenia nadużyć, główny ciężar ich egzekucji przeniosła z majątku ruchomego na nieruchomości.