© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   11.07.2014

Forum Muzeów – Domów Historycznych

Forum Muzeów – Domów Historycznych zostało powołane w 2014 r. z inicjatywy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum – Zamku w Łańcucie, Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz stowarzyszenia Genius Loci. Wśród członków Forum oprócz przedstawicieli muzeów znalazły się osoby prywatne wspierające działalność instytucji kultury.

Forum jest grupą profesjonalistów zarządzających muzeami rezydencjonalnymi – domami historycznymi oraz osób wspierających instytucje kultury. To platforma wsparcia, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz współpracy, m.in. przy określaniu wspólnych dla tego rodzaju instytucji standardów organizacji i opieki nad zabytkami, w tym nad zabytkowym krajobrazem, a także przy tworzeniu i realizacji wspólnych programów oraz systemów szkoleń. Ma  pomóc w pozyskiwaniu środków finansowych na planowane przedsięwzięcia, a także zapewniać wsparcie w ich podejmowaniu i realizacji.

Nowo powstałe Forum ma szansę stać się silną grupą, której głos będzie dobrze słyszalny m.in. w dyskusjach z decydentami w sprawie zachowania tradycyjnych wartości będących konkurencyjnym czynnikiem rozwoju lokalnego i regionalnego. Bez wątpienia wartości te są nadal atrakcyjne społecznie i gospodarczo, stanowią o jakości trwania i rozwoju cywilizacyjnego społeczności lokalnych. Do obowiązków Forum należy reagowanie na niesprawiedliwe traktowanie innych zabytków, a także wspieranie mniejszych instytucji.

Do tej pory miały miejsce dwa spotkania formacyjne Forum Muzeów – Domów Historycznych: w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2014 r. w Muzeum – Zamku w Łańcucie oraz 15 maja 2014 r. w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Na spotkanie w Łańcucie zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji kultury ze wschodniej części Polski, do Szreniawy zaś – z zachodniej. Zabieg ten był nieprzypadkowy – w przekonaniu organizatorów ważne jest, aby działać lokalnie, w ten sposób szybciej i sprawniej możemy osiągać zamierzone cele.

Serdecznie zachęcamy do przyłączenia się do Forum Muzeów – Domów Historycznych!

Informacji udziela:
Piotr Górajec
Zastępca Dyrektora
pgorajec[at]muzeum-wilanow.pl
tel. 785 905 726, 22 544 27 55

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt:
Anna Czarnecka
aczarnecka[at]muzeum-wilanow.pl
tel. 22 544 28 55

Logo Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Logo Muzeum - Zamek w Łańcucie Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego Logo stowarzyszenia Genius Loci Logo Muzeum - Zamek w Pszczynie