© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Kolekcja   Kolekcja

Gabinet Holenderski

  • Malarstwo
  • Władysław Chmieliński (pseud. Władysław Stachowicz) (1911–1979) Sygn. u dołu z lewej: Wł. Chmieliński
  • Polska
  • lata 30. XX w.
  • Akwarela, karton
  • wys. 50 cm, szer. 69 cm
  • Wil.1990

Akwarela należy do serii sześciu widoków wnętrz wilanowskich, z których pięć kupiono do zbiorów Muzeum w Wilanowie w latach 1993-1997, a jeden nabyto w 1992 r.

Ze wszystkich zakupionych akwarel Chmielińskiego ta prezentuje najwyższy poziom. Ukazuje ona Gabinet Holenderski widziany od strony Sypialni Króla, z wejściem do Sypialni Królowej i dalej do alkierza północnego (Gabinet Królowej?). Identyczne ujęcie Gabinetu Holenderskiego przedstawia drzeworyt Aleksandra Malinowskiego, sporządzony według rysunku Aleksandra Gryglewskiego. Komnata ta w albumie Skimborowicza i Gersona opisana jest jako Wnętrze salonu środkowego w pałacu willanowskim.

Namalowane na akwareli meble (kanapy, fotele i konsole oraz kominek i lustra) mają w większości zbliżone kształty do tych ukazanych na wspomnianym drzeworycie Malinowskiego, ale Stachowicz przedstawił je schematycznie i niedokładnie. Z tego powodu nie można ich zidentyfikować.

Wcześniejsze ujęcia Gabinetu Holenderskiego – akwarela Richtera oraz szkic i obraz olejny Gryglewskiego z 1874 r. (zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie) – ukazujące pokój z różnych stron, są cennym uzupełnieniem materiału ikonograficznego (zob. Mieleszko 1980, s. 77–78, il. 27, 30–31). 

Krystyna Gutowska-Dudek