© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Gamerski Tylman (1632-1706)

Gamerski Tylman, właściwie Tylman z Gameren (1632-1706), architekt z Holandii, zapewne z Utrechtu, nobilitowany w 1672 przez króla Michała 

Korybuta, otrzymał nazwisko Gamerski. Miał wykształcenie w zakresie inżynierii wojskowej, zdobyte zapewne w Holandii, może i w Niemczech. Przynajmniej od r. 1666 pracował, wznosząc obwarowania, projektując twierdze i urządzenia wojskowe dla hetmana Jerzego Sebastiana Lubomirskiego. W r. 1672 został inżynierem królewskim, później także królewskim sekretarzem i architektem nadwornym Stanisława Herakliusza Lubomirskiego; pracował też dla królowej Marii Kazimiery, dla zakonów i magnatów. Według jego projektów powstało wiele kościołów: w Warszawie PP Sakramentek, Bernardynów na Czerniakowie, w Krakowie św. Anny, w Rzeszowie św. Krzyża i Św. Trójcy w Radomiu i pałaców; Łazienkowski (pierwotna postać), Krasińskich w Warszawie, Branickich w Białymstoku, w Nieborowie dla prymasa Radziejowskiego, w Przecławiu dla Rejów. Przerabiał i rozbudowywał pałace w Lubartowie, w Puławach, Łańcucie, w Przecławiu i Wysocku, Janowcu i Baranowie, w Marywilu i Marymoncie, w Warszawie (Ujazdowski, Ostrogskich, Ossolińskich). Wykonał też w latach 1694-1701 pomiary Warszawy. Należał do najwybitniejszych architektów działających w Polsce, wzniesione przez niego budowle, dobrze dostosowane do oczekiwań polskich mecenasów, na trwałe w pisały się w nasz krajobraz.