© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Generałowie inspektorzy

Zadania inspekcji oddziałów rozrzuconych na terenie wielkich obszarów Rzeczpospolitej powierzono w XVIII stuleciu generałom inspektorom. Było ich czterech, po dwóch dla Korony i Litwy. Podlegali oni bezpośrednio hetmanowi wielkiemu, który ich mianował i wyznaczał pensje. Z nastaniem Rady Nieustającej weszli oni w skład Departamentu Wojskowego.