© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
   |   17.07.2014

GIS w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

GIS (ang. Geographic Information System), czyli system informacji przestrzennej, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie gromadzi informacje dotyczące: terenu, budynków, parku, obiektów architektonicznych, rzeźby ogrodowej, elewacji, wnętrz, drzew i krzewów oraz wyników badań archeologicznych. Zebrane mapy są dostępne na geoportalu: gis.muzeum-wilanow.pl/gis.

Wszystkie obiekty przestrzenne utworzone zostały na podstawie kartometryczej dokumentacji architektoniczneh i geodezyjnej, z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS. Na podstawie mapy zasadniczej terenu muzeum zostały utworzone osobne warstwy tematyczne dla różnego typu obiektów. Każdy prezentowany obiekt został opisany i jest prezentowany w kontekście wybranych aktualnych i archiwalnych dokumentacji: fotograficznej, konserwatorskiej, architektonicznej i ikonograficznej.

Poszczególne warstwy powstały dzięki programom: Infrastruktura i Środowiko (archeologia) oraz Kultura+ (pozostałe). 

 

Logo programu Kultura+ Logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko