© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum

Glossarium: arianie

 

arianie (antytrynitarze, socynianie, bracia polscy) – wyodrębnili się ze zboru kalwińskiego. Wyznawców arianizmu łaczyło odrzucanie dogmatu Trójcy Świętej, a najbardziej radykalni spośród nich występowali także przeciwko obowiązujacym regulacjom prawnym i stosunkom społecznym: potępiali karę śmierci, obowiązek służby wojskowej, pańszczyzny, itp. Największym skupiskiem i ogniskiem życia umysłowego arian był Raków, gdzie działał Akademia Rakowska. Arianie zostali wygnani z Polski na mocy uchwały sejmowej z 1658 r.