© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum   |   28.02.2011

Glossarium: elekcja viritim

 

elekcja viritim [łac.  wybieranie przez wszystkich szlachciców, mąż w męża] – w XVII i XVIII w. zasada wyboru króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego przez ogół szlachty. Każdy szlachcic miał prawo uczestniczyć w zjeździe elekcyjnym i wyborach.