© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum   |   01.03.2011

Glossarium: inkorporacja

 

inkorporacja [łac. incorporatio - wcielenie] wcielenie jakiegoś terytorium w obręb innego niezależnego państwa.