© Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Silva Rerum   Silva Rerum   |   28.02.2011

Glossarium: interreks

 

interreks – [łac. inter rex, czyli między-król] – w dawnej Polsce określenie to oznaczało osobę, która zastępowała króla w okresie bezkrólewia. Urząd ten sprawował wyłącznie prymas. Pierwszym interreksem był J. Uchański, ostatnim W.A. Łubieński.